Privatumo politika

Bendrosios taisyklės

Ši Privatumo politika apibrėžia UAB „Mersis“ atliekamą klientų asmeninių duomenų kaupimą, tvarkymą ir saugojimą, šių operacijų tvarką bei tikslus. Taip pat  reglamentuoja galimus paslaugų teikimo apribojimus bei UAB „Mersis“ internetinėje svetainėje mersioprekyba.lt apsilankiusių vartotojų įrenginiuose galimai diegiamų slapukų (srauto analizės priemonių) naudojimo tvarką.
UAB „Mersis“ atkreipia klientų dėmesį, kad užsisakydami prekių internetinėje UAB „Mersis“ svetainėje mersioprekyba.lt ar užpildęs automatinę užklausos formą, klientai nurodo, kad susipažino su šios Privatumo politikos taisyklėmis ir sutinka su asmeninių duomenų kaupimo, tvarkymo bei saugojimo principais.

Asmeninių duomenų tvarkymo principai

UAB „Mersis“  turi teisę administruoti (kaupti, saugoti ir tvarkyti) klientų pateiktus asmeninius duomenis tik laikydamasis šią veiklą reglamentuojančių įstatymų (asmens duomenų tvarkymą ir jų apsaugą apibrėžiančių duomenų apsaugos bei LR Civilinio kodekso įstatymų).
UAB „Mersis“ įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir visus internetinėje svetainėje mersioprekyba.lt ar kokiu kitu būdu pateiktus asmeninius klientų duomenis tvarkyti nepažeidžiant kliento privatumo. Klientų asmeniniai duomenys negali būti perduodami tretiesiems, su paslaugų teikimu nesusijusiems asmenims.
Taip pat UAB „Mersis“ nurodo, kad visi sukaupti asmeniniai klientų duomenys tvarkyti gali būti patikėti tik tiems darbuotojams, kurie gali tai teisėtai atlikti. Minėtieji duomenys gali būti kaupiami ir saugomi tik ne ilgiau, nei būtina konkrečiai paslaugai suteikti.

Asmeninių duomenų tvarkymo tikslai

UAB „Mersis“ įsipareigoja, kad turimi kliento asmeniniai duomenys bus naudojami tik paslaugų teikimo ar prekių pardavimo tikslais (UAB „Mersis“ minėtuosius duomenis gali naudoti teikdama pasiūlymus bei juos atnaujindama, rengdama ir išrašydama sąskaitas, rūpindamasi prekių pristatymu, jų atsiėmimu, teikdama informaciją ir kt.

Galimos paslaugų teikimo išimtys

UAB „Mersis“ pasilieka teisę neparduoti prekių ir neteikti paslaugų tiems klientams, kurie nenurodo šioms operacijoms atlikti reikalingų asmeninių duomenų. Paslaugų teikimas ir prekių pardavimas gali būti sustabdytas ar nutrauktas ir tais atvejais, kai klientas nevykdo finansinių įsipareigojimų.

Galimai diegiamų slapukų naudojimo tvarka

UAB „Mersis“ pasilieka teisę mersioprekyba.lt internetinėje svetainėje naudoti slapukus (duomenų kaupimo ir analizavimo priemones ). Šios priemonės ir sukaupta informacija gali būti naudojama tik  siekiant aukštesnės aptarnavimo kokybės, atliekant internetinės svetainės lankytojų srauto statistinę analizę bei identifikuojant internetinėj svetainėje mersioprekyba.lt anksčiau jau apsilankiusius vartotojus. 

Mersioprekyba.lt svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti geresnę teikiamų paslaugų kokybę. Naršydami mūsų svetainėje Jūs patvirtinate, jog sutinkate su mersioprekyba.lt slapukų politika.

Sutinku